Vores SSU er en del af et Holdfællesskab med ØEBK, hvor vi i NBK er repræsenteret med følgende spillere.


Hvis du er ny, så kom og prøv og se om det er noget for dig? – hvis du vil blive bedre og har nogle ambitioner, har vi også et hold til dig…

 

Vi er parat, til at hjælpe dig og sørge for at du kommer godt ind i klubberne og får nogle hyggelig timer.

 

 

Mads B. Jørgensen

 

 

Spiller & bestyrelsesmedlem.

 

Tommy Jørgensen

 

 

Spiller

 

Peter Frandsen

 

 

Spiller

 


 

 


Vi lægger vægt på, at alle trives og har det godt i NBK blandt andet i nedennævnte værdisæt:

 

                        B                 Badminton skal være sjovt -  gælder både børn og 

                                            voksne

                        A                 Aktive spillere/forældre er en nødvendighed

                        D                 Der er plads til alle

                        M                Målgruppen er både eliten og bredden

                        I                   Information mellem klub, spillere og forældre

                        N                 Nej til snyd og JA til fairplay

                        T                 Tolerance og respekt for hinanden

                        O                 Opbakning fra forældre og spillere er en nødvendighed

                        N                 Nogle rigtige gode oplevelser i NBK.

 

Vores opgaver er:

 

§  Holdfordeling af spillerne i samarbejde med trænerne ultimo maj.

§  Udtage hold og tilmelde hold til holdturnering isamarbejde med trænerne.

§  Arranger evt. interne turneringer herunder klubmesterskab.

§  Orienterer spillerne om åbne turneringer.

§  Sikre der er en holdleder på hvert hold og denne indrapportere holdets kamp resultat.

§  Sikre at holdturneringsplanen er kendt af alle

§  Sikre at alle er fortrolige med badmintonpeople og være behjælpelig dertil.

§  Være behjælpelige ved afvikling af hjemmekampe.

§  Sørger for tælle-sedler til kampene

§  En af medlemmerne skal deltage i bestyrelsesmøderne.

§  Sikre at nye medlemmer, har fået de rette informationer og tage godt imod de nye spillere.Nykøbing Falster Badminton Klub | Vestensborg Allé 32 , 4800 Nykøbing F. | 28490096 | birgitteblands@gmail.com